Δικανική Ψυχολογία – Forensic Psychology

January 18th, 2021|

Η Δικαστική/Δικανική Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά, ερευνά και εφαρμόζει εξειδικευμένες μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση αντιμετωπίζεται από το νομικό σύστημα. Εμπεριέχει την εμπειρική, ψυχολογική έρευνα των ανθρώπων που έρχονται [...]